Czy istnieje różnica miedzy zwykłym dokumentem a dokumentem elektronicznym ?

Angelika Marszałek

Nie ma żadnej różnicy między dokumentem tradycyjnym a elektronicznym  forma  jego sporządzenia jest taka sama stosuje się  wszystko zgodnie z regulacjami KPA  określającymi  wymogi jakie decyzja musi posiadać  i ten fakt jest niezmienny , jedyną różnicą  jest forma doręczenia  która  różni się  sposobem  doręczenia a co za tym idzie też szybkością doręczenia.

Angelika Marszałek

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>