Czy jest możliwa zapłata podatku przez osobę trzecią?

Izabela Sawa

W orzecznictwie przewiduje się taką możliwość. Nie powstaje jednak tutaj żaden stosunek zobowiązaniowy pomiędzy osobą trzecią a organem. Dług i odpowiedzialność wciąż są po stronie podatnika, a organ nie może żądać bezpośrednio od osoby trzeciej spełnienia świadczenia.

Paweł Panaś