Czy komornik prowadząc jedna egzekucję może przyjąć sprawę innej egzekucji przeciw wierzycielowi w pierwszej sprawie

w pierwszej sprawie osoba jest wierzycielem w drugiej dłużnikiem. I czy ma prawo wykorzystywać zebrane informacje w pierwszej sprawie przeciw tej osobie w drugiej sprawie. (w pierwszej chodzi o zobowiązania finansowe, egzekucja klauzuli 777; w drugiej eksmisja gdzie dłużnik pierwszej sprawy dogadał się z wierzycielem drugiej)