Czy komornik sądowy popełnia przestępstwo wszczynając egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego stwierdzającego obowiązek spełnienia świadczenia mimo że świadczenie zostało już wcześniej spełnione?

Bolesław Kunicki

Nie, komornik sądowy zgodnie z art.804 k.p.c. nie jest uprawniony do badania dopuszczalności i wymagalności obowiązku stwierdzonego w tytule wykonawczym. Przysługuje panu powództwo opozycyjne.

Kamil Szmidt

Powiązany artykuł