Czy mogę wytoczyć powództwo ekscydencyjne jeśli obawiam się o to, że komornik zajmie mój sprzęt AGD?

Teresa Jeziorska

Nie, powództwo ekscydencyjne nie ma charakteru prewencyjnego. Terminem post quem jest wszczęcie egzekucji skierowanej do określonego przedmiotu.

Kamil Szmidt