Czy można dokonać sprzedaży majątku upadłego przed rozpoczęciem likwidacji masy upadłości?

Aleksander Macioszek

Jest dopuszczalne pod warunkiem, że dotyczy jedynie rzeczy ruchomych oraz spełnione są warunki wskazane w art. 310 PrUpN.

Paweł Panaś

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>