Czy można przywłaszczyć dzieło anonimowego twórcy?

Alfons Kłys

Ustawa w odniesienie do plagiatu posługuje się wyrażeniem "cudzego autorstwa", które nie jest równoznaczne z "autorstwem określonej osoby", a zatem może dotyczyć także dzieła anonimowego twórcy.

Marcin Śledzikowski

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>