Czy można wyłączyć cały sąd od rozpatrywania danej sprawy?

Szymon Dybała

Nie. Można jedynie wyłączyć z osobna każdego z sędziów danego sądu. Każdy z wniosków powinien zawierać odrębne uzasadnienie.

Magdalena Machy