Czy na każde postanowienie w postępowaniu egzekucyjnym przysługuje zobowiązanemu zażalenie?

Natalia Leja

Nie.  Przepisy ustawy muszą wskazywać, iż w tym konkretnym przypadku zobowiązanemu przysługuje zażalenie.

Adrian Głowacki