Czy pełnomocnictwo może być odwołane ?

Angelika Marszałek

Pełnomocnictwo może być odwołane   w każdej chwili  , z różnych przyczyn  uzasadnionych  treścią stosunku prawnego   będącego podstawa pełnomocnictwa . Może również  wygasnąć z chwilą śmierci mocodawcy bądź pełnomocnika 

Angelika Marszałek