Czy podczas żałoby narodowej wolność zgromadzeń może zostać ograniczona?

Lech Kukliński

Żałobę narodową wprowadza Prezydent w formie rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ustawy z 31 stycznia 1980 r. o godle, brawach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Ograniczenie wolności zgromadzeń wprowadzone w taki sposób byłoby niezgodne z art. 57 Konstytucji, według którego ograniczenie wolności zgromadzeń może nastąpić jedynie ustawą.

Magdalena Machy