Czy ponosi się koszty z usługi ePUAP?

Angelika Marszałek

Utworzenie profilu użytkownika a przy tym uzyskanie profilu zaufanego jest bezpłatne , jak również dalsza korespondencja z urzędem drogą elektroniczną. Jeżeli pojawiają się przy tym formalności związane z opłatami skarbowymi  za konkretną czynność  czy też opłaty dokonywane przelewem np. za wydanie dowodu osobistego wówczas taką należność należy uiścić  bez względu na to jaką formą prowadzona jest  sprawa.

Angelika Marszałek

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>