Czy porozumienie administracyjne traci moc prawną ?

Angelika Marszałek

Porozumienie administracyjne  może utracić moc prawną w razie osiągnięcia zakładanych celów, za zgodą  stron porozumienia  a także w warunkach  określonych  w porozumieniu przez strony  oraz na podstawie  rozstrzygnięć  organów wyższego stopnia 

Angelika Marszałek