Czy postępowanie mediacyjne może dotyczyć więcej niż jednej sprawy pomiędzy tymi samymi podmiotami?

Maria Boniecka

Tak. Postępowanie mediacyjne może mieć za przedmiot kilka spraw pomiędzy tymi samymi stronami przed sądem administracyjnym.

Magdalena Machy