Czy przedsiębiorca, który przyjął projekt racjonalizatorski w postaci programu komputerowego może go po tym fakcie zmodyfikować?

Agata Kotwica

Co do zasady, projekty racjonalizatorskie nie są chronione, tak jak prawa autorskie, w zakresie nienaruszalności ich treści i formy (tzw. prawo do integralności utworu). W takim razie można je uzupełnić, doskonalić, czy łączyć dwa lub więcej rozwiązań w jedno, choćby przez inną, niż twórca, osobę. Program komputerowy stanowi w tym zakresie wyjątek, ponieważ sam w sobie jest przedmiotem ochrony prawa autorskiego. Warto jednak zauważyć, że w przypadku programów komputerowych, prawo do ich integralności przysługuje nie ich twórcom, a właścicielom programów, którymi stają się zwykle pracodawcy. Oznacza to, iż, w braku innych postanowień, przedsiębiorca może w dowolny sposób, bez zgody twórcy, modyfikować lub łączyć należące do niego programy komputerowe (por. Prawo własności przemysłowej, pod red. Ryszarda Skubisza, w: System Prawa Prywatnego tom 14 A, Warszawa 2012, s.933).

Piotr Gamian