Czy przeniesienie zobowiązania podatkowego w drodze umowy cywilnoprawnej jest dopuszczalne?

Augustyn Korus

Nie. Zobowiązanie podatkowe jest stosunkiem łączącym wyłącznie organ podatkowy i podatnika. Wynika ono z obowiązku podatkowego mającego swoje źródło tylko w ustawie.

Paweł Panaś