Czy przy ogłoszeniu upadłości ma znaczenie przyczyna powstania niewypłacalności?

Joanna Maciejczyk

Nie. Przesłanką powstania stanu niewypłacalności na mocy art. 11 ust.1 jest niewykonywanie wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Nie jest ważne, czy nastąpiło to z powodu braku środków finansowych, czy z przyczyn o innym charakterze np. celowym działaniu na niekorzyść kontrahenta.

Magdalena Machy

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>