Czy rodzice oboje są odpowiedzialni za szkody wyrządzone przez małoletniego?

Wiktor Zalewski

Tak, ich odpowiedzialność jest solidarna, jeżeli obojgu przysługuje władza rodzicielska.

Natalia Słomowska