Czy ruchomość będąca we współwłasności może ulec zajęciu?

Sylwia Michalec

Tak. Sposób jej przeprowadzenia odbywa się tak jak przewidziane jest to dla ruchomości jednak sprzedaży podlega tylko udział dłużnika. Współwłaściciele mogą żądać natomiast aby cała ruchomość została sprzedana.

Aleksandra Kuleczko