Czy sędzia, który orzekał w danej sprawie może również orzekać w przedmiocie skargi o wznowienie postępowania w tej sprawie?

Dawid Rokicki

Na mocy art. 18 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sędzia, który brał udział w wydaniu orzeczenia objętego skargą o wznowienie postępowania, nie może orzekać co do tej skargi.

Magdalena Machy