Czy spółce przysługuje prawo do autoryzacji wypowiedzi prezesa zarządu?

Marcin Markowicz

Nie. Autoryzacja to uprawnienie osobiste, które przysługuje wyłącznie osobom fizycznym. Nie może jej dokonać ani osoba prawa, ani jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Agata Wróbel