Czy w praktyce łatwo udowodnić mobbing?

Krystyna Czekalska

 

Jeśli pracownik chce skierować sprawę do sądu i dostać zadośćuczynienie, musi wykazać, że mobbing doprowadził go do rozstroju zdrowotnego, po stronie pracodawcy, zgodnie z KP, leży przeciwdziałanie temu zjawisku. W parkatyce postępowanie w sprawach o mobbing nie należy do najprostszych.

 

Agata Michalewicz