Czy w przypadku odpowiedzialności cywilnego z tytułu plagiatu mają zastosowanie przepisy dotyczące przerwania biegu przedawnienia?

Apolonia Chłopek

Tak, jednak należy pamiętać, że stosuję się je odpowiednio.

Marcin Śledzikowski