Czy w sytuacji, gdy pracodawca jest w stanie dokonać potrącenia całości zadłużenia z wynagrodzenia pracownika, to konieczna jest odpowiedź na zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia?

Kacper Dziubiński

Tak. Odpowiedź na dokonane zajęcie jest obowiązkowa w każdym przypadku. Ponadto odpowiedź niekompletna grozi ukaraniem pracodawcy grzywną.

Paweł Panaś