Czy wynagrodzenie należne menedżerowi na podstawie umowy cywilnoprawnej powinno być wypłacane przynajmniej raz w miesiącu?

Liliana Kubala

Nie ma takiego wymogu, bowiem okres rozliczeniowy ustalany jest przez strony według uznania i może być krótszy niż miesiąc może też stanowić jego wielokrotność (przewidując przykładowo, że wynagrodzenie wypłacane jest kwartalnie).

Liliana Kubala

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>