Czy za plagiat może być uznane przywłaszczenie autorstwa utworu na czyjąś korzyść?

Sylwia Barszczewska

Nie, przywłaszczenie autorstwa musi nastąpić na swoją korzyść. Nie mamy do czynienia z plagiatem w sytuacji gdy osoba X przypisze twórcy Y autorstwo dzieła stworzonego przez Z (o ile X i Y nie są w zmowie).

Marcin Śledzikowski