Czy zakład administracyjny posiada osobowość prawną ?

Angelika Marszalek

Osobowość prawną mają nie liczne zakłady, uzyskują ją z chwilą wpisania do rejestru publicznego  prowadzonego przez właściwy ze względu na miejsce działalności sąd rejonowy. Osobowość prawną posiadają szkoły, zakłady opieki zdrowotnej.

Angelika Marszałek