Czy zamieszczenie już wcześniej wydanego przeze mnie artykułu w monografii stanowi autoplagiat?

Kazimierz Kosicki

Nie, w orzecznictwie uważa za dopuszczalne wydawanie w formie zwartej monografii zbioru artykułów, ale za wskazaniem miejsca oryginalnej publikacji.

Marcin Śledzikowski