Czy zjawisko mobbingu można zgłosić do Inspekcji Pracy?

Wacław Maksymiuk

Odszkodowanie przysługuje tylko w przypadku, gdy mobbing stał się powodem rozwiązania umowy o pracę przez pracownika. Można z taką skargą udać się do Państwowej Inspekcji Pracy, ale sprawy sporne zawsze rozstrzyga sąd. Dowodem mobbingu mogą być sprawozdania sporządzone przez inspektora pracy dokonane po kontroli.

Agata Michalewicz