Czy zmianie ulegną druki z KRK ?

Angelika Marszałek

W momencie aktualizacji ustaw dokonano również zmian w formie rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie  udzielenia informacji o osobach oraz podmiotach  zbiorowych na podstawie danych  zgromadzonych w krk  które określają nowe wzory formularzy .W załącznikach do rozporządzeń  są wymienione wzory formularzy które należy obecnie stosować.

Angelika Marszałek