Czym jest obowiązek podatkowy, a czym jest zobowiązanie podatkowe?

Michał Maruszak

Obowiązek jest abstrakcyjną powinnością świadczenia podatku, która powstaje z momentem zrealizowania się hipotezy normy nadającej obowiązek określonej kategorii podatników. Zobowiązanie jest konkretnym stosunkiem wynikłym z obowiązku, w którym znany jest podmiot, wysokość podatku, miejsce świadczenia i czas.

Paweł Panaś