Czym jest podatkowa grupa kapitałowa?

Władysław Kita

Jest to podmiot prawa podatkowego; podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, będący związkiem spółek kapitałowych prawa handlowego opodatkowanych od sumy ich dochodów pomniejszonych o sumę strat.

Paweł Panaś