Czym jest tak zwany „złoty parasol”?

Małgorzata Bucka

Jest do odprawa przyznawana menedżerom w zamian za obietnicę wierności firmie w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy menedżerskiej, w wysokości nawet do 36-krotności otrzymywanej przez niego pensji.

Liliana Kubala

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>