Czym jest zakład administracyjny ?

Angelika Marszalek

To przeważnie samodzielna  jednostka organizacyjna , która wyposażona jest trwale w środki rzeczowe i osobowe , a jej celem jest  ciągłe i bezpośrednie świadczenie usług.

Angelika Marszałek