Czym jest zobowiązanie podatkowe?

Aureliusz Sumiński

Wg Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe to zobowiązanie podatnika do świadczenia należności podatkowej w określonej wysokości, miejscu i czasie na rzecz Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego.

Paweł Panaś