Czym są czynności niecierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub ważny interes stron?

Sylwek Filipowicz

Czynnościami takimi są przykładowo: czynności, które muszą zostać podjęte z powodu przepisów ustanawiających nieprzekraczalne terminy, utratę uprawnień, czy niemożność wyegzekwowania określonych obowiązków w przyszłości. Są nimi również czynności podejmowane ze względu na okoliczności wymagające natychmiastowego działania.

Magdalena Machy