Dokonałem autoryzacji, mimo to dziennikarz sfałszował treść mojej wypowiedzi i przedstawił ją w formie opisowej. Co mogę zrobić?

Edward Zarychta

Takie zachowanie dziennikarza jest sprzeczne z art. 12 ust. 1 PrPras i zasadami etyki dziennikarskiej. Jeżeli skutkiem publikacji jest naruszenie dóbr osobistych informatora, przysługują mu roszczenia z art. 24 Kodeksu cywilnego lub może on wnieść prywatny akt oskarżenia o przestępstwo z art. 212 Kodeksu karnego (zniesławienie). Jeżeli nie nastąpiło naruszenie dóbr osobistych, informator może wystąpić ze sprostowaniem/odpowiedzią.

Agata Wróbel