Dzień dobry, czy regulamin racjonalizacji musi być spisany w jakiejś konkretnej postaci?

Honorata Plewa

Przepisy nie narzucają określonej formy regulaminu, co wskazuje na to, iż nie musi on być w ogóle spisany. Mogą zaistnieć przypadki, kiedy w zakładzie pracy funkcjonuje zwyczajowy, niepisemny regulamin, według którego projekty racjonalizatorskie są przyjmowane i wypłacane jest wynagrodzenie. Niemniej forma pisemna jest gwarantem dochodzenia świadczeń i z pewnością ułatwia rozstrzyganie sporów.

Piotr Gamian