Ile wynosi czas zatarcia orzeczenia stwierdzającego odpowiedzialność podmiotu zbiorowego?

Paula Słowik

Zatarcie orzeczenia stwierdzającego odpowiedzialność podmiotu zbiorowego za czyn zabroniony pod groźbą kary następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania albo przedawnienia wykonania kary pieniężnej, przepadku, zakazów oraz podania wyroku do publicznej wiadomości (art. 43 ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych).

Paula Słowik