Jak dokonać rejestracji zbioru danych osobowych ?

Angelika Marszałek

Obowiązek rejestracji zbioru danych spoczywa na administratorze danych . Rejestracji dokonuje się poprzez złożenie wniosku , którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru  zgłoszenia danych  do rejestru , takie zgłoszenie powinno zawierać  dodatkowo oznaczenie administratora danych osobowych , cel  ich przewarzania , oznaczenie kategorii  osób których   dane dotyczą, a także informacji  o odbiorach  przez które dane mogą być  przetwarzane oraz  o warunkach technicznych  . 

Angelika Marszałek