Jak działa zapis windykacyjny przedsiębiorstwa?

Alfred Sobala

Aby zapisać windykacyjnie przedsiębiorstwo, a właściwie prawo, które przysługuje spadkodawcy do przedsiębiorstwa (czyl np. też dzierżawa) należy w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego zawrzeć rozrządzenie, w którym należy wskazać przedmiot zapisu (przedsiębiorstwo; nie trzeba wypisywać jego składników) oraz zapisobiercę (zapisobierców).

Paweł Panaś