Jak kształtuje się odpowiedzialność menedżera zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej?

Franciszka Pisarczyk

Menedżer w tym przypadku, co do zasady ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego, odpowiada on nie tylko za poniesioną rzeczywistą szkodę, ale i za utracone korzyści, co więcej odpowiedzialność ta ma charakter nielimitowany.

Liliana Kubala

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>