Jak odbywa się sprzedaż majątku upadłego?

Jan Klima

Sprzedaż majątku upadłego w postępowaniu likwidacyjnym może odbyć się na dwa sposoby: sprzedaż w drodze aukcji albo przetargu, gdzie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, mianowicie art. 70[1] do art. 72[1] wraz z art. 320 PrUpN oraz sprzedaż z wolnej ręki za zgodą rady wierzycieli albo sędziego-komisarza.

Paweł Panaś

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>