Jak przebiega forma finansowa porozumienia administracyjnego zawartego przez jednostki samorządu terytorialnego ?

Angelika Marszałek

W przypadku kwestii finansowej porozumienia zastosowanie ma  tutaj   art. 124 ust.11 ustawy o finansach publicznych   gdzie wskazuję się że wszelkie dochody i wydatki  związane z zawarciem porozumienia  czy umowy   w celu realizacji zadań  między jednostki samorządu terytorialnego  zalicza się  do budżetu  tej jednostki samorządu terytorialnego  której powierzono realizację  tych zadań. 

Angelika Marszałek