Jak wniesienie powództwa wpływa na postępowanie rejestrowe dotyczące spółki z o.o.?

Gertruda Walaszek

Zaskarżenie uchwały wspólników nie wstrzymuje postępowania rejestrowego. Sąd rejestrowy może jednakże zawiesić postępowanie po przeprowadzeniu rozprawy.

Marta Nowocień