Jaką funkcję pełni organ sprawujący ochronę danych osobowych ?

Angelika Marszałek

Na podstawie  art. 8 ust. 1  ustawy o ochronie danych  osobowych   organem sprawującym nadzór nad ochroną danych osobowych jest  Generalny inspektor Ochrony Danych Osobowych . Zakres zadań dotyczy miedzy innym kontroli  zgodności  przetwarzania danych  odwołując się do ustawy o ochronie danych osobowych  , rozpatrywanie skarg, zapewnienie wykonania podstawowych   obowiązków z zakresu  danych osobowych   oraz prowadzenie rejestru zbiorów danych , udzielenie informacji   o rejestracji  . Dodatkowo stanowi również opiniowanie  projektów ustaw i rozporządzeń  z zakresu ochrony danych osobowych   oraz inicjowanie przedsięwzięć i uczestnictwa  w pracach   związanych z ochroną danych  , szczegółowy opis  powyższych  zagadnień określa art. 12 ustawy o ochronie danych osobowych .

Angelika Marszałek