Jaka jest forma porozumienia administracyjnego ?

Angelika Marszałek

Porozumienie administracyjne  to nie władcza forma  działania administracji  , jest również odmianą umowy  administracyjnej ( publiczoprawnej) , obejmuje wyłącznie podmioty  na których spoczywają obowiązki  wykonania zadań administracji publicznej  a zarazem podmioty te  nie są związane zależnościami  o podłożu organizacyjnym czy służbowym

Angelika Marszałek