Jaka jest wysokość grzywny w celu przymuszenia?

Joanna Skoczek

W świetle art. 121 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wobec osób fizycznych grzywna w celu przymuszenia nie może przekroczyć 10.000 zł, a nakładana wielokrotnie sumy 50.000 zł. Wobec osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej nie może przekroczyć 50.000 zł, a nakładana wielokrotnie 200.000 zł.

Magdalena Machy