Jaki organ udziela pozwolenia konserwatorskiego na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków ?

Grażyna Pielecka

Zgodnie z art. 39 ust. 2 Prawa budowlanego, pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków może być wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków.

Grażyna Pielecka

Powiązany artykuł

Pytania i odpowiedzi zobacz więcej >>