Jaki sąd właściwy jest w sprawach z zakresu odpowiedzialności podmiotów zbiorowych?

Paula Słowik

Sprawy takie rozpatruje w I instancji sąd rejonowy, w którego okręgu popełniono czyn zabroniony, a jeżeli czyn taki popełniono w okręgu kilku sądów, na polskim statku wodnym lub powietrznym albo za granicą - sąd rejonowy, w którego okręgu znajduje się siedziba podmiotu zbiorowego, a w przypadku zagranicznej jednostki organizacyjnej - siedziba jej przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 24. ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych) .

Paula Słowik